Podsumowanie konsultacji społecznych “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”

W terminie od 12 marca do 3 kwietnia 2020 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dla zamierzenia inwestycyjnego pn. “Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”. Czas konsultacji zbiegł się z czasem wprowadzania w Polsce stanu epidemicznego. Stąd podjęto decyzję o rezygnacji z [...]

Czytaj dalej

Zakończenie konsultacji społecznych

Informujemy, że zakończony został etap zbierania pytań i opinii do projektu “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”. Po rozpoczęciu konsultacji społecznych, mimo zaplanowanych kilku form konsultacji – po ogłaszaniu stanu epidemii w Polsce – podjęto decyzję o zmodyfikowaniu [...]

Czytaj dalej

Informacja dotycząca konsultacji społecznych projektu budowy drogi do planowanego Małopolskiego Centrum Nauki

Ze względu na stan epidemii w Polsce, Zarząd Dróg Miasta Krakowa nie jest w stanie przeprowadzić w zaplanowanych terminach kolejnych z założonych wcześniej form konsultacji społecznych. W związku z tym poprzestaniemy na formach, które zostały uruchomione dotychczas, czyli formularzu ankiety, która będzie dostępny zgodnie z zapowiedziami do 3 [...]

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne – aktualizacja

Do Zarządu Dróg Miasta Krakowa kierowana jest przez mieszkańców korespondencja ws. utrzymania różnorodnych form konsultacji społecznych “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”. Informujmy, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej, terminy bezpośrednich form konsultacji podane [...]

Czytaj dalej