BIP logo

Start konsultacji rozbudowy ul. Witkowickiej

20 maja 2024 r. rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące rozbudowy ul. Witkowickiej położonej w Dzielnicy IV – Prądnik Biały w Krakowie. Konsultacje potrwają do 14 czerwca 2024 roku.

Wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców ul. Witkowickiej, niezależnie od zaplanowanych konsultacji społecznych, zorganizowane zostanie dodatkowe spotkanie z nimi. Zgodnie z ich oczekiwaniami oraz biorąc pod uwagę ograniczenia dostępnych w pobliżu sal, spotkanie zostanie zorganizowane w formie wizji lokalnej. Szczegóły wizji, zostaną ustalone w trakcie spotkania konsultacyjnego w formule online, które odbędzie się 27 maja.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zadanie obejmuje odcinek od ul. Dożynkowej do al. 29 Listopada. Inwestycja zakłada, że na wspomnianym odcinku ul. Witkowickiej, poza nową nawierzchnią – powstaną chodniki, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, dwie przepompownie wód deszczowych i zbiorniki retencyjne. Przebudowane zostaną połączenia z drogami wewnętrznymi: Okulistów, Górką Narodową, Kwiatową, Krakowską i Urodzajną.

Celem konsultacji jest wypracowanie optymalnego wariantu spełniającego zarówno wymogi prawne, jak i oczekiwania społeczne.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
20 maja 2024 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
14 czerwca 2024 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:

 1. Formularz konsultacyjny
  Formularz udostępniony do zakończenia konsultacji:
  formularz – plik docx­­­­
  formularz – plik pdf (do edycji)
 1. Spotkanie konsultacyjne
  Spotkanie dla mieszkańców w formule online, w dniu 27 maja 2024 r. (poniedziałek), w godz. 17.00-19.00. Spotkanie na platformie Google meet – link: bit.ly/spotkanie-Witkowicka
 1. Dyżur telefoniczny
  Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie, podczas których będzie można uzyskać szczegółowe informacje w zakresie planowanych rozwiązań projektowych. Pod numerem 12 616 72 55: w dniu 28 maja (wtorek) w godz. 10.00-12.00 oraz w dniu 6 czerwca (czwartek) w godz. 14.00-16.00.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym, aktualny plan sytuacyjny podzielony na etapy oraz informacje o postępach w projektowaniu dostępne są w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie https://inwestycje.krakow.pl/investment/1383 oraz na stronach zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Plan sytuacyjny:
– odcinek 1 – od ul. Dożynkowej do projektowanej kładki (pdf),
– odcinek 2 – od projektowanej kładki do ul. Górka Narodowa (pdf),
– odcinek 3 – od ul. Górka Narodowa do al. 29 Listopada (pdf).

16 maja 2024 r. do skrzynek pocztowych mieszkańców Witkowickiej i sąsiednich ulic zostały dostarczone ulotki informujące o konsultacjach.

Dodatkowo informuję, że wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców ul. Witkowickiej, niezależnie od zaplanowanych konsultacji społecznych, zorganizowane zostaną dodatkowe spotkania z nimi:

– spotkanie w formie wizji lokalnej: szczegóły wizji, zostały ustalone w trakcie spotkania konsultacyjnego w formule online w dn. 27 maja – spacer wzdłuż ulicy odbędzię się we wtorek 4 czerwca, godz. 16:00, początek wizji przy skrzyżowaniu ul. Witkowickiej i al. 29 Listopada,

– spotkanie stacjonarne, w czwartek, 6 czerwca, o godz. 18.00, w Szkole Podstawowej przy ul. Porzeczkowej 3 w Krakowie.

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej