BIP logo

Zapowiedź konsultacji ws. budowy chodnika przy ul. Wyciąskiej

Informujemy, że 20 maja 2024 r. rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące dokumentacji projektowej planowanej budowy brakującego chodnika przy ul. Wyciąskiej położonej w Dzielnicy XVIII – Nowa Huta. Konsultacje potrwają do 14 czerwca 2024 roku.

W ramach zadania planowana jest budowa chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Wyciąska 1a do chodnika przy ul. Wyciaska 15. Dodatkowo wykonane zostanie przejście dla pieszych oraz wybudowane oświetlenie (trzynaście słupów oświetleniowych).

Celem konsultacji jest wypracowanie optymalnego wariantu spełniającego zarówno wymogi prawne, jak i oczekiwania społeczne. Aktualny plan sytuacyjny dostępny jest w serwisie Inwestycje w Krakowie: https://inwestycje.krakow.pl/investment/1787

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
13 maja 2024 – zapowiedź konsultacji społecznych,
20 maja 2024 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
14 czerwca 2024 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:

1.Formularz konsultacyjny
Formularz udostępniony do zakończenia konsultacji:

– formularz – plik docx­­­­
– formularz – plik pdf (do edycji)

2. Spotkanie konsultacyjne
Spotkanie dla mieszkańców w formule online, w dniu 23 maja 2024 r. (czwartek), w godz. 17.00-19.00. Spotkanie na platformie Google meet – link: bit.ly/spotkanie-Wyciaska

3. Dyżur telefoniczny
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie, podczas których będzie można uzyskać szczegółowe informacje w zakresie planowanych rozwiązań projektowych. Pod numerem 12 616 72 55: w dniu 27 maja (poniedziałek) w godz. 10.00-12.00 oraz w dniu 5 czerwca (środa) w godz. 14.00-16.00.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie https://inwestycje.krakow.pl/investment/1787 oraz na stronach zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej