BIP logo

Raport z konsultacji „Opracowania wielowariantowej koncepcji zagospodarowania placu Nowego w Krakowie”

Raport z konsultacji społecznych „Opracowania wielowariantowej koncepcji zagospodarowania placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury w ramach zadania Program Budowy Chodników”, które odbyły się terminie od 1 kwietnia do 14 maja 2021 roku.

W dokumencie ujęte zostały podjęte działania oraz ich wyniki. Opisano proces konsultacji, podano wnioski i rekomendacje. Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu oraz załącznikami.

Obecnie przygotowywana koncepcja zagospodarowania placu Nowego po zakończeniu etapu konsultacji będzie jeszcze dalej rozwijana i modyfikowana w oparciu o pozyskane uwagi i wytyczne między innymi od jednostek miejskich, służb konserwatorskich czy Rady Dzielnicy I Stare Miasto.

Na podstawie uzyskanych opinii i uzgodnień zostanie przygotowany wariant ostateczny koncepcji, na bazie którego Zarząd Dróg Miasta Krakowa zamierza w następnej kolejności wnioskować o zabezpieczenie środków w Budżecie Miasta Krakowa na 2022 rok na dalszą fazę przygotowania ww. inwestycji, aby przygotować dokumentację projektową, a następnie po uzyskaniu stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń zrealizować inwestycję.

Pliki w formacie pdf:

Raport z procesu konsultacji społecznych

Załącznik Nr 1 – Prezentacja Zarządu Dróg Miasta Krakowa ze spotkania w dn. 10.05.2021

Załącznik Nr 2 – Prezentacja Dakuzo – podsumowanie ankiet

Załącznik Nr 3 – Prezentacja Dakuzo – propozycja rozwiązań projektowych i wnioski po konsultacjach społecznych

Załącznik Nr 4 – Szczegółowy raport o publikacji informacji o konsultacjach społecznych, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

Załącznik Nr 5 – Zestawienia Pytań&Odpowiedzi z formularza online

Załącznik Nr 6 – Zalecenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 1.10.2019

Załącznik Nr 7 – Zalecenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 1.06.2021

DRUKUJ
Wróc do głównej