BIP logo

Zgłość miejsce migracji płazów

Zarząd Dróg Miasta Krakowa wraz z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody startuje z akcją ratowania płazów, które rozpoczynają właśnie okres godowy. Wędrując w kierunku zbiorników wodnych narażone są jednak na niebezpieczeństwo związane z poruszającymi się po drogach samochodami. Wiele ropuch, żab i traszek ginie pod kołami.

Aby ratować zielonych użytkowników dróg ZDMK ustawi na ulicach, którymi w ubiegłym roku przemieszczały się żaby – stosowne znaki. Będą to ulice: Niebieska, Podmokła, Osterwy oraz Odmętowa. Kolejny krok to uruchomienie formularza internetowego, za pomocą którego będzie można poinformować o miejscach, którymi masowe wędrówki płazów również się odbywają. We wskazanych lokalizacjach, w których faktycznie istnieje problem – zostanie zamontowane stosowne oznakowanie.

Zgłoszenia prosimy umieszczać do końca czerwca 2019r.

powered by Typeform

Wiosna to okres godowy dla płazów, które aby się rozmnażać rozpoczynają wędrówki w kierunku zbiorników wodnych. Trasy migracji niejednokrotnie przecinają ruchliwe drogi, przez co wiele płazów nie dociera do celu. Aby temu zapobiec rozstawia się specjalne siatki, na których zatrzymują się płazy. Następnie przenoszone są one w bezpieczne miejsca docelowe.

DRUKUJ
Wróc do głównej