BIP logo

Zgłoś zadanie do programu Nowa Huta dziś!

Od 13 lutego 2019 r. udostępniamy formularz (przyjmowanie zgłoszeń zakończone 31.03.2019) za pomocą którego mieszkańcy Nowej Huty mogą zgłaszać zadania do realizacji w ramach programu Nowa Huta dziś! Jest też możliwość wskazania zadania spośród listy propozycji dla danej dzielnicy (z poprzednich edycji). Zgłoszenia będą zbierane do 31 marca, a następnie poddane zostaną weryfikacji.

Program Nowa Huta dziś! skierowany jest do mieszkańców nowohuckich dzielnic – Czyżyn, Mistrzejowic, Bieńczyc, Wzgórz Krzesławickich i Nowej Huty. Jego celem jest poprawa infrastruktury tego obszaru. Zadania w ramach projektu mogą zgłaszać mieszkańcy, organizacje pozarządowe oraz radni reprezentujący te konkretne dzielnice.

Wśród zgłoszonych zadań mogą znaleźć się te związane z remontami chodników, ulic czy montażem oświetlenia. Wszystkie zgłoszone propozycje zostaną poddane weryfikacji. Ostateczna lista zadań pojawi się 10 maja. Natomiast prace będą realizowane do połowy grudnia 2019 r.


Zachęcamy mieszkańców, aby przed zgłoszeniem zadania zweryfikowali czy teren, na którym miałoby być ono realizowane, należy do Gminy Miejskiej Kraków. Pomocna będzie strona z Miejskim Obserwatorium, gdzie dostępne są dane o strukturze własności: msip.um.krakow.pl

W spisie warstw należy odnaleźć Strukturę własności. Na przybliżonym obrazie po kliknięciu w dany obszar uzyskamy informację o zarządcy.

DRUKUJ
Wróc do głównej