BIP logo

Zapowiedź konsultacji społecznych zadania „Przebudowa ul. Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta”

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących zadania pn. Przebudowa ul. Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta. Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy X Swoszowice. Konsultacje rozpoczną się 19 września, a zakończą 14 października 2022 roku.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji dla przebudowy ulicy Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
12 września 2022 – zapowiedź konsultacji społecznych,
19 września 2022 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
14 października 2022 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:
1. Formularz konsultacyjny
W dniach 19 września-14 października – udostępniony zostanie formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii.

2. Spotkanie konsultacyjne
W dniu 20 września (wtorek) odbędzie się moderowane spotkanie online dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkania będzie zaprezentowanie i omówienie wariantów koncepcji.
Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej. Spotkanie będzie dodatkowo transmitowane na profilu Facebook ZDMK (https://facebook.com/zdmk.krakow)

Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: [email protected] w terminie do 20 września 2022, do godz. 12:00 – w tytule należy wpisać: Chałubińskiego – spotkanie.
Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom najpóźniej w dniu 20 września 2022.

3. Dyżur telefoniczny
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie. W dniu 21 września w godz. 10:00-12:00 i w dniu 22 września w godz. 15:00-17:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie https://inwestycje.krakow.pl/investment/1346 oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej