BIP logo

Zapowiedź konsultacji społecznych zadania „Przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą”

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zadania pn. Przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą. Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy IV Prądnik Biały. Konsultacje rozpoczną się 6 października, a zakończą 28 października 2022 roku.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje opracowanie koncepcji przebudowy schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad Białuchą oraz wskazanie wariantu wynikowego, optymalnego z punktu widzenia istniejących uwarunkowań i potrzeb mieszkańców. Wybrany wariant posłuży do dalszych prac projektowych w kolejnych latach.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
29 września 2022 – zapowiedź konsultacji społecznych,
6 października 2022 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
28 października 2022 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:
1. Formularz konsultacyjny
W dniach 6-28 października – udostępniony zostanie formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii.

2. Spotkanie konsultacyjne
W dniu 18 października (wtorek) odbędzie się moderowane spotkanie online dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkania będzie zaprezentowanie i omówienie wariantów koncepcji. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej zoom ZDMK https://zoom.us/j/91307733583?pwd=RnJqWFp0OG1tSEFIZHowbEI4aEYydz09
Spotkanie będzie transmitowane na profilu Facebook ZDMK (https://facebook.com/zdmk.krakow).

3. Dyżur telefoniczny
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie. W dniu 20 października (czwartek) w godz. 10:00-12:00 i w dniu 25 października (wtorek) w godz. 15:00-17:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie https://inwestycje.krakow.pl/investment/1360 oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej