BIP logo

Zapowiedź konsultacji społecznych przebudowy al. Solidarności

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zapowiada konsultacje społeczne dotyczące przebudowy al. Solidarności. Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Konsultacje rozpoczną się 23 czerwca, a zakończą 14 lipca 2023 roku.

Celem konsultacji jest wypracowanie optymalnego wariantu spełniającego zarówno wymogi prawne, jak i oczekiwania społeczne.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
16 czerwca 2023 – zapowiedź konsultacji społecznych,
23 czerwca 2023 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
14 lipca 2023 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:
1. Formularz konsultacyjny
Formularz udostępniony od 23 czerwca 2023 do zakończenia konsultacji.

2. Spotkanie konsultacyjne
Zorganizowane zostaną dwa spotkania dla mieszkańców, dwa w formie stacjonarnej, jedno w formule online.

I spotkanie stacjonarne: 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) w godz. 17.00-19.00, Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii, os. Szkolne 26a, 31-978 Kraków

II spotkanie stacjonarne: 4 lipca 2023 r. (wtorek) w godz. 17.00-19.00, ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4, 31-959 Kraków

Spotkanie on-line: 29 czerwca 2023 r. (czwartek) w godz. 17.00-19.00. Spotkanie na platformie Zoom transmitowane na profilu FB ZDMK.

3. Dyżur telefoniczny
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie, podczas których będzie można uzyskać szczegółowe informacje w zakresie planowanych rozwiązań projektowych.
Pod numerem: 12 616 72 55: w dn. 4 lipca (wtorek) w godz. 10.00-12.00 oraz w dn. 5 lipca (środa) w godz. 13.00-15.00.

4. Badanie ankietowe
Zaprojektowane zostanie badanie opinii mieszkańców w zakresie użytkowania al. Solidarności.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie https://inwestycje.krakow.pl/investment/961 oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej