BIP logo

Zapowiedź konsultacji społecznych dla przebudowy skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zapowiada konsultacje społeczne dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową w ramach zadania „Program modernizacji dróg”. Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy VIII Dębniki. Konsultacje rozpoczną się 23 lutego, a zakończą 22 marca 2024 roku.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców przede wszystkim rejonu ul. Felińskiego, Bałuckiego i Szwedzkiej oraz innych interesariuszy w zakresie propozycji rozwiązań drogowych.  

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji robót budowlanych.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
16 lutego 2024 – zapowiedź konsultacji społecznych,
23 lutego 2024 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
22 marca 2024 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:
1. Formularz konsultacyjny
Formularz udostępniony od 23 lutego 2024 r. do zakończenia konsultacji.

2. Spotkanie konsultacyjne
Spotkanie dla mieszkańców w formule online w dniu 12 marca 2024 r. (wtorek) w godz. 17.00-19.00. Spotkanie na platformie Google meet. Link: bit.ly/spotkanie-Bałuckiego 

3. Dyżur telefoniczny
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie, podczas których będzie można uzyskać szczegółowe informacje w zakresie planowanych rozwiązań projektowych. Pod numerem 12 616 72 55: w dn. 14 marca (czwartek) w godz. 10.00-12.00 oraz w dn. 18 marca (poniedziałek) w godz. 15.00-17.00.


Załączniki z planem sytuacyjnym oraz przekroje konstrukcyjne zamieszczone zostały w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowiehttps://inwestycje.krakow.pl/investment/1784 Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej