BIP logo

Zakończenie konsultacji społecznych

Informujemy, że zakończony został etap zbierania pytań i opinii do projektu “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”.

Po rozpoczęciu konsultacji społecznych, mimo zaplanowanych kilku form konsultacji – po ogłaszaniu stanu epidemii w Polsce – podjęto decyzję o zmodyfikowaniu procesu. W trakcie konsultacji zebrano szereg pytań dotyczących ogólnego zakresu inwestycji, funkcjonowania przyszłej drogi czy możliwości zastosowania innych wariantów jej przebiegu. Pojawiły się zapytania dotyczące planowanych kosztów związanych z budową drogi, przebiegu konsultacji społecznych, jak również rozwiązań dla pieszych.  Opinie zebrane w formularzu ankiety, zostaną przekazane do działu merytorycznego, a następnie do firmy projektującej zamierzenie inwestycyjne.

Do 4 maja 2020 roku planowane jest przygotowanie raportu z konsultacji, zawierającego sposób rozpatrzenia opinii, zebranych wniosków i odpowiedzi na pytania. 

DRUKUJ
Wróc do głównej