BIP logo

Wybrany wariant budowy Nowej Bartla i rozbudowy skrzyżowań na ul. Zawiłej

Po konsultacjach społecznych przeprowadzonych jesienią 2021 roku oraz po analizie możliwych rozwiązań Zarząd Dróg Miasta Krakowa pozytywnie zaopiniował koncepcję zlokalizowania ulicy Nowej Bartla oraz rozbudowy skrzyżowań: Zawiła-Kobierzyńska, Zawiła-Komuny Paryskiej, Zawiła-Skośna, Zawiła-Borkowska.

Przyjęte rozwiązanie drogowe zamieszczamy poniżej:

wariant 1 – część 1, ul. Zawiła

wariant 1 – część 2, ul. Zawiła

wariant 1 – część 3, ul. Nowa Bartla

Wybrany wariant będzie dopracowywany przez przyszłego wykonawcę projektu budowlanego. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że zaproponowane trasy po uzgodnieniach branżowych mogą ulec nieznacznym korektom.

Z działaniami podejmowanymi w ramach projektowanych rozwiązań można zapoznać się na stronach Inwestycje w Krakowie https://inwestycje.krakow.pl/investment/1001

DRUKUJ
Wróc do głównej