BIP logo

Szczegóły dotyczące konsultacji społecznych “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”

Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozpoczyna zapowiedziane w dn. 5 marca 2020 roku konsultacje społeczne „Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”.

W dniach 12 marca – 3 kwietnia 2020 roku udostępniony zostaje elektroniczny formularz konsultacyjny, służący zadaniu pytań, zebraniu ogólnych wniosków i opinii odnośnie zamierzania inwestycyjnego. Zachęcamy do wypowiedzenia się (link: https://zdmk.typeform.com/to/goQ4i1)

powered by Typeform

Zaplanowane na dni 17 i 19 marca dwa grupowe moderowane warsztaty dla mieszkańców z udziałem ekspertów zostają odwołane w związku z zagrożeniem wystąpienia koronawirusa w Krakowie.

Celem zapewnienia bezpośredniej możliwości spotkania i aktywnego uczestniczenia mieszkańców i organizacji pozarządowych w konsultacji „Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki” zaplanowane są spotkania – dyżury eksperckie w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Podczas dyżurów, w których udział wezmą przedstawiciele Zarządu Dróg, projektanta, a w razie konieczności przedstawiciel Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK, przyjmowane będą indywidualne wnioski i opinie mieszkańców. Dyżury odbędą się pod koniec procesu konsultacyjnego. Informacje o szczegółach zostaną podane w późniejszym terminie. Będą uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.

Przed przystąpieniem do projektowania układu drogowego, który ma służyć obsłudze komunikacyjnej projektowanego Małopolskiego Centrum Nauki (MCN) dokonano analizy istniejącego układu drogowego. W wyniku tej oceny uznano, że MCN może być podłączone do dróg publicznych jedynie poprzez ul. Stella Sawickiego. Połączenie nowego układu drogowego z al. Bora-Komorowskiego odrzucono z następujących powodów.

Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, nie ma możliwości poprowadzenia nowej drogi po śladzie istniejącej drogi technologicznej. Wyjazd awaryjny z Muzeum Lotnictwa został przeznaczony tylko do wyjazdu ciężkich transportów pod nadzorem specjalistycznych firm transportowych. Nigdy nie był projektowany jako regularny wyjazd innych pojazdów, gdyż nie zostały zapewnione wszystkie parametry bezpieczeństwa przy stałym, a nie okazjonalnym korzystaniu z niego. Wyjazd techniczny znajduje się na końcu zjazdu z estakady, gdzie pojazdy osiągają już dużą prędkość i posiadają własny pas włączania. Pas ten kończy się w zasadzie na skrzyżowaniu z ul. Dobrego Pasterza.

W celu wykonania wyjazdu z Małopolskiego Centrum Nauki na al. Bora-Komorowskiego należy nie tylko zbudować nową drogę, ale znacznie przebudować al. Bora-Komorowskiego w tym wykonać drugi pas włączania, a ten istniejący wydłużyć o taką samą długość jaką ma obecnie, co w zasadzie jest jednoznaczne z budową czwartego pasa ruchu aż do przystanku autobusowego.

W ocenie ZDMK oraz Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu nie ma żadnej formalnej, zgodnej z przepisami, zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego i zasadami przygotowania inwestycji, możliwości wykonania drogi obsługującej MCN od al. Bora-Komorowskiego. Niezależnie od większych nakładów finansowych (w stosunku do połączenia od strony ul. Stella-Sawickiego) wykonanie wyjazdu w formie jak opisanej wyżej przyniesie próby zmiany pasa ruchu i wykonywanie manewru zawracania na skrzyżowaniu z ul. Dobrego Pasterza co jest skrajnie niebezpieczne przy prędkościach osiąganych na al. Bora-Komorowskiego. Reszta pojazdów będzie wykonywać manewr zawracania na skrzyżowaniu z ul. Wiślicką, która to relacja obecnie nie jest dopuszczona, a pas do skrętu w lewo, który będzie wykorzystywany do tego celu operuje na granicy przepustowości. Sytuacja ruchowa zostanie więc drastycznie pogorszona.

Rozważano również podłączenie nowego układu drogowego do al. Bora-Komorowskiego w innym miejscu niż wyjazd technologiczny. Alternatywą jest wykonanie podłączenia w formie czwartego wlotu na skrzyżowaniu z ul. Dobrego Pasterza. To rozwiązanie wiąże się z jeszcze większym zakresem inwestycyjnym i znacznymi nakładami finansowymi. Taka obsługa wymagać będzie wykonania korekt zarówno geometrii skrzyżowania, powiązania wysokościowego jak i obsługi komunikacji zbiorowej.

Zależnie od rozwoju sytuacji związanej z działaniami prewencyjnymi w zakresie występowania koronawirusa w Krakowie będą podejmowane decyzje o dalszych etapach przebiegu konsultacji, w tym o ich ewentualnym wydłużeniu.

DRUKUJ
Wróc do głównej