BIP logo

Start konsultacji społecznych „Przebudowa al. Solidarności” w Krakowie

Przystępujemy do konsultacji społecznych dotyczących przebudowy al. Solidarności na odcinku od placu Centralnego do ul. BulwarowejPlanowana inwestycja położona jest w Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Konsultacje zakończą się 14 lipca 2023 r.

Celem konsultacji jest wypracowanie optymalnego wariantu przebudowy spełniającego zarówno wymogi prawne, jak i oczekiwania społeczne.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

16 czerwca 2023 – zapowiedź konsultacji społecznych,
23 czerwca 2023 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
14 lipca 2023 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:


1. Formularz konsultacyjny

Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy przesłać do dnia 14 lipca 2023 roku w jeden z poniższych sposobów:

  • na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia)
  • na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – al. Solidarności”.

Formularz – pdf do edycji
Formularz – docx

2. Spotkania konsultacyjne

Zorganizowane zostaną 3 spotkania dla mieszkańców, dwa w formie stacjonarnej, jedno w formule online.

I spotkanie stacjonarne: 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek) w godz. 17.00-19.00, Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii, os. Szkolne 26a, 31-978 Kraków

II spotkanie stacjonarne: 4 lipca 2023 r. (wtorek) w godz. 17.00-19.00, ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 4, 31-959 Kraków

Spotkanie on-line: 29 czerwca 2023 r. (czwartek) w godz. 17.00-19.00. Spotkanie na platformie Zoom transmitowane na profilu FB ZDMK, link: bit.ly/konsultacje-Solidarnosci

3. Dyżur telefoniczny

Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie, podczas których będzie można uzyskać szczegółowe informacje w zakresie planowanych rozwiązań projektowych.
Pod numerem: 12 616 72 55:
w dn. 4 lipca (wtorek) w godz. 10.00-12.00 oraz
w dn. 5 lipca (środa) w godz. 13.00-15.00.

4. Badanie ankietowe

Zaprojektowane zostało badanie opinii mieszkańców w zakresie użytkowania al. Solidarności.

Ankiety zbierane są wzdłuż al. Solidarności. Osoby chcące wypowiedzieć się w ankiecie mogą to zrobić poprzez formularz dostępny pod linkiem: https://form.typeform.com/to/YUViFFQs

Plany sytuacyjne:
Wariant 1 – scalony, al. Solidarności, 1 pas ruchu z parkowaniem skośnym
Wariant 2 – scalony, al. Solidarności, 2 pasy ruchu z parkowaniem równoległym

Plan sytuacyjny Wariant 1 z 1 pasem ruchu – w podziale na 3 odcinki:
odcinek 1:
odcinek 2:
odcinek 3


Plan sytuacyjny Wariant 2 z 2 pasami ruchu – w podziale na 3 odcinki:
odcinek 1:
odcinek 2:
odcinek 3:

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej