BIP logo

Start konsultacji społecznych koncepcji budowy chodników przy ul. Na Zielonki

Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy chodników  na ul. Na Zielonki od skrzyżowania ulicy Władysława Łokietka do przystanków autobusowych Tonie Kąty w ramach Programu budowy chodników. Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy IV Prądnik Biały. Konsultacje zakończą się 6 października 2023 roku.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców przede wszystkim rejonu ul. Na Zielonki oraz innych interesariuszy w zakresie dwóch zaproponowanych wariantów realizacji inwestycji. W ramach zadania opracowywana jest koncepcja budowy chodników na ul. Na Zielonki wraz z rozbudową ulicy. Rozbudowa ulicy wynika z konieczności dostosowania parametrów drogi do obowiązujących przepisów i standardów.
Wariant 1 zakłada rozbudowę jezdni o szerokości 6 m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 2,3 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka do projektowanego odrębnie ronda na skrzyżowaniu z ul. Jurajską.
Wariant 2 uwzględnia lokalne zawężenia chodnika do szerokości 1,8 m ograniczające miejscowo konieczność przebudowy ogrodzeń wraz z lokalnym ograniczeniem ingerencji w działki prywatne.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
7 września 2023 – zapowiedź konsultacji społecznych,
14 września 2023 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
6 października 2023 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:
1. Formularz konsultacyjny
Formularz udostępniony został 7 września, a do 6 października można przekazać uwagi i wnioski dotyczące koncepcji:

– formularz – plik docx
– formularz – plik pdf (do edycji)

2. Spotkanie konsultacyjne
Spotkanie dla mieszkańców w formule online odbędzie się 20 września (środa) w godz. 17.00-19.00. Spotkanie na platformie Zoom transmitowane na profilu Facebook ZDMK. Link do spotkania: bit.ly/chodnik_NaZielonki

Nagranie przebiegu spotkania dostępne do odtworzenia na kanale YouTube:
https://youtu.be/OvIhdf4XfOE?si=Wz5uyga8UwegVW8l


3. Dyżur telefoniczny
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie, podczas których będzie można uzyskać szczegółowe informacje w zakresie planowanych rozwiązań projektowych. Pod numerem: 12 616 72 55: w dn. 22 września (piątek) w godz. 10.00-12.00 oraz w dn. 25 września (poniedziałek) w godz. 13.00-15.00.


Załączniki z opisem technicznym przygotowanym przez biuro projektowe, plany sytuacyjne oraz schemat zajętości terenu zamieszczone zostały w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie: https://inwestycje.krakow.pl/investment/1704 Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie https://inwestycje.krakow.pl/investment/1704 oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej