BIP logo

Start konsultacji -przebudowa skrzyżowania ul. Bałuckiego i Dębowej

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową, w ramach zadania „Program modernizacji dróg”. Planowana inwestycja położona jest w Krakowie w Dzielnicy VIII – Dębniki. Konsultacje zakończą się 22 marca 2024 r.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców przede wszystkim rejonu ul. Bałuckiego, Dębowej i Szwedzkiej oraz innych interesariuszy w zakresie propozycji przebiegu inwestycji.

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji robót budowlanych.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
23 lutego 2024 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
22 marca 2024 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:
1. Formularz konsultacyjny
Formularz dostępny od 23 lutego 2024 r. do zakończenia konsultacji.

– formularz – plik docx
 formularz – plik pdf (do edycji)

2. Spotkanie konsultacyjne
Spotkanie dla mieszkańców w formule online, w dniu 12 marca 2024 r. (wtorek) w godz. 17.00-19.00. Spotkanie na platformie Google meet – link: http://bit.ly/spotkanie-Bałuckiego

3. Dyżur telefoniczny
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie, podczas których będzie można uzyskać szczegółowe informacje w zakresie planowanych rozwiązań projektowych. Pod numerem 12 616 72 55: w dniu 13 marca (środa) w godz. 10.00-12.00 oraz w dniu 19 marca (wtorek) w godz. 15.00-17.00.

Załączniki z opisem technicznym przygotowanym przez biuro projektowe, plany sytuacyjne oraz schemat zajętości terenu zamieszczone zostały w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie: Przebudowa skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową w ramach zadania „Program modernizacji dróg”. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie oraz na stronach zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Plany sytuacyjne:
1) wersja bez ronda oraz wersja
2) z rondem na skrzyżowaniu ul. Bałuckiego z ul. Dębową.

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej