BIP logo

Start konsultacji projektu rozbudowy ul. Brücknera

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących opracowania zadania pn. „Rozbudowa ul. Brücknera”. Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy VIII Dębniki. Konsultacje rozpoczynają się 5 czerwca, zakończą 30 czerwca 2023 roku.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie dwóch zaproponowanych wariantów realizacji inwestycji. Inwestycja swoim zakresem obejmuje opracowanie projektu rozbudowy ulicy Aleksandra Brücknera od ul. Skotnickiej do ul. Marii Grzegorzewskiej.

Mieszkańcy mogą się zapoznać z dwoma wariantami realizacji inwestycji:
Wariant 1 – realizacja zadania jako przebudowa ul. Brücknera w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową kanalizacji opadowej – realizowaną w oparciu o ustawę Prawo budowlane (pozyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych bez zastrzeżeń bądź ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę). Projekt wariantu 1 – pdf.

Wariant 2 – realizacja zadania jako rozbudowy ul. Brücknera o minimalnych wymiarach dopuszczalnych obowiązującymi przepisami z pełnowymiarowym chodnikiem, kanalizacją opadową – realizowaną w oparciu o specustawę drogową (pozyskanie decyzji ZRID – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Projekt wariantu 2 – pdf.

Po zapoznaniu się z opinią lokalnej społeczności wybrany zostanie wariant, dla którego biuro projektowe, firma inżynieryjna Techma, opracuje kompletną dokumentację niezbędną do ogłoszenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
29 maja (poniedziałek) – zapowiedź konsultacji
5 czerwca (poniedziałek) – start konsultacji 
30 czerwca (piątek) – zakończenie konsultacji 

Formy konsultacji:

1. Formularz konsultacyjny
Udostępniony został formularz konsultacyjny służący zebraniu opinii. Zachęcamy do zabrania głosu, wypowiedzenia się w terminie do 30 czerwca 2023 roku. Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć w jeden ze sposobów:
– na adres poczty elektronicznej [email protected] (w formie skanu/zdjęcia),
– na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków,
– przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – ul. Brücknera – projekt”.
formularz konsultacyjny – docx
formularz konsultacji – pdf

2. Spotkanie konsultacyjne 

W dniu 7 czerwca (środa) odbędzie się moderowane spotkanie online dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkania będzie zaprezentowanie i omówienie wariantów projektu. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej Zoom ZDMK pod adresem: https://zoom.us/j/97723578872?pwd=dCtqQ2

Spotkanie będzie również transmitowane na profilu Facebook ZDMK https://facebook.com/zdmk.krakow

3. Dyżur telefoniczny
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie. W dniu 20 czerwca (wtorek) w godz. 15:00-17:00 i w dniu 21 czerwca (środa) w godz. 10:00-12:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie https://inwestycje.krakow.pl/investment/1659 oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

DRUKUJ
Wróc do głównej