BIP logo

Start konsultacji – koncepcja przebudowy ul. Chałubińskiego w Swoszowicach

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dla zadania pn. Przebudowa ul. Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta. Konsultacje zakończą się 14 października 2022 roku.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań. Inwestycja swoim zakresem obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji dla przebudowy ulicy Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta. Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy X Swoszowice.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
19 września 2022
 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
14 października 2022 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:
1. Formularz konsultacyjny

W dniach 19 września-14 października – udostępniony zostanie formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii. Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć:
– na adres poczty elektronicznej [email protected] (w formie skanu/zdjęcia),
– na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków,
– przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – Chałubińskiego – koncepcja”.

Formularz w formacie docx.
Formularz w formacie pdf do edycji.

2. Spotkanie konsultacyjne
W dniu 20 września (wtorek) odbędzie się moderowane spotkanie online dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkania będzie zaprezentowanie i omówienie wariantów koncepcji.
Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej. Spotkanie będzie dodatkowo transmitowane na profilu Facebook ZDMK (https://facebook.com/zdmk.krakow)

Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: [email protected] w terminie do 20 września 2022, do godz. 12:00 – w tytule należy wpisać: Chałubińskiego – spotkanie.
Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom najpóźniej w dniu 20 września 2022.

Edit: Nagranie ze spotkania w dn. 20.09.2022:

3. Dyżur telefoniczny
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie. W dniu 21 września w godz. 10:00-12:00 i w dniu 22 września w godz. 15:00-17:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

Projekty koncepcji wraz z opisem:

Opis zadania
02.1_Chałubińskiego_Plan sytuacyjny – wariant 1.pdf
02.2_Chałubińskiego_Plan sytuacyjny – wariant 1.pdf
03.1_Chałubińskiego_Plan sytuacyjny – wariant 2.pdf
03.2_Chałubińskiego_Plan sytuacyjny – wariant 2.pdf

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie https://inwestycje.krakow.pl/investment/1346 oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej