BIP logo

Start konsultacji dot. rozbudowy ul. Bolesława Śmiałego

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących zadania pn. „Rozbudowa ul. Bolesława Śmiałego”. Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy VIII Dębniki. Konsultacje rozpoczynają się 9 listopada, zakończą 2 grudnia 2022 roku.


Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych. Zadanie swoim zakresem obejmuje opracowanie koncepcji dla zarurowania rowu melioracyjnego w ciągu ulicy Bolesława Śmiałego na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Czerną do zjazdu na obwodnicę. Nad zarurowanym rowem w zależności od wybranego wariantu zlokalizowany ma być ciąg pieszy asfaltowy lub chodnik.


Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
9 listopada (środa) – start konsultacji 
2 grudnia (piątek) – zakończenie konsultacji 


Formy konsultacji:
1. Formularz konsultacyjny
W dniach od 9 listopada do 2 grudnia – udostępniony zostanie formularz konsultacyjny służący zebraniu opinii. Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć w jeden ze sposobów:
– na adres poczty elektronicznej [email protected] (w formie skanu/zdjęcia),
– na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków,
– przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – ul. Bolesława Śmiałego – koncepcja”.
Formularz w formacie .docx.
Formularz w formacie .pdf do edycji.

2. Spotkanie konsultacyjne 
W dniu 15 listopada (wtorek) odbędzie się moderowane spotkanie online dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkania będzie zaprezentowanie i omówienie wariantów koncepcji. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej zoom ZDMK pod adresem https://zoom.us/j/98818794278?pwd=S2h1c09PTTlMNHUvZXNEb1pBWFFhZz09  lub https://bit.ly/konsultacje-Boleslawa-Smialego
Spotkanie będzie również transmitowane na profilu Facebook ZDMK https://facebook.com/zdmk.krakow

3. Dyżur telefoniczny
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie. W dniu 17 listopada (czwartek) w godz. 15:00-17:00 i w dniu 18 listopada (piątek) w godz. 10:00-12:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

Proponowane rozwiązania projektowe:
02-1_Plan sytuacyjny – wariant nr I.pdf
02-2_Plan sytuacyjny – wariant nr I.pdf
02-3_Plan sytuacyjny – wariant nr II.pdf
02-4_Plan sytuacyjny – wariant nr II.pdf


Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie https://inwestycje.krakow.pl/investment/1532 oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej