BIP logo

Rozpoczynamy konsultacje „Rozbudowy ul. Starowolskiej” w Krakowie

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje o rozpoczęciu w dniu 28 czerwca 2021 roku konsultacji społecznych dotyczących zadania pn. Opracowania wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Starowolskiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i budową chodników wraz z rozbudową skrzyżowania Starowolska – Leśna – 28 Lipca 1943. Konsultacje zakończą 23 lipca 2021 roku.

Celem konsultacji jest zaprezentowanie zakresu zadania i zebranie opinii do wstępnej wielobranżowej koncepcji rozbudowy ulicy Starowolskiej. 

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
28 czerwca 2021 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
23 lipca 2021 – zakończenie konsultacji,
18 sierpnia 2021 – przygotowanie raportu z konsultacji społecznych*.

Formy konsultacji:
1. W dniach 28 czerwca-11 lipca udostępniony zostaje formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii. Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć:

2. W dniu 30 czerwca odbędzie się moderowane spotkanie dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkania będzie zaprezentowanie założeń wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Starowolskiej. Spotkanie odbędzie się w godzinach 18:00-19:30 na platformie elektronicznej. (Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy rzecznik@zdmk.krakow.pl w terminie do 28 czerwca 2021 – w tytule należy wpisać: Starowolska – spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom w dniu 29 czerwca 2021).

Materiały merytoryczne dotyczące zadania:
Przekroje typowe (plik pdf)
Plany sytuacyjne (plik pdf)

Link do nagrania wideo ze spotkania w dn. 30 czerwca 2021 roku.


3. W dniach 2 lipca i 6 lipca przewidziane są telefoniczne dyżury eksperckie. W dniu 2 lipca (piątek) w godz. 10:00-12:00 oraz 6 lipca (wtorek) w godz. 10:00-12:00 i 15:00-17:00, pod nr tel. 12 616 7255

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym, jak i informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie, pod linkiem: https://inwestycje.krakow.pl/investment/1012 oraz na stronach zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

*Aktualizacja z 18 sierpnia br. – prace nad raportem z konsultacji społecznych trwają. Dokument zostanie opublikowany ok. 23 sierpnia br.

DRUKUJ
Wróc do głównej