BIP logo

Rozbudowa ul. Niepokalanej Panny Marii – konsultacje społeczne

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących zadania pn. Przebudowa ul. Niepokalanej Panny Marii – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia. Konsultacje rozpoczną się 28 czerwca, a zakończą 23 lipca 2021 roku.

Celem konsultacji jest zaprezentowanie zakresu zadania, zebranie uwag i opinii, a następnie w uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzonej analizie oraz w miarę posiadanych możliwości, uwzględnienie ich w dokumentacji projektowej – aby zabezpieczyć interes zarówno mieszkańców, jak i Gminy Miejskiej Kraków.


Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

21 czerwca 2021 – zapowiedź konsultacji społecznych,
28 czerwca 2021 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
23 lipca 2021 – zakończenie konsultacji,
18 sierpnia 2021 – przygotowanie raportu z konsultacji społecznych*.

Formy konsultacji:

1. W dniach 28 czerwca-11 lipca udostępniony zostanie formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii. Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć:

  • na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia) lub
  • na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków lub
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – ul. Niepokalanej Panny Marii”.
    Formularz – plik docx.
    Formularz – plik pdf do edycji.

2. W dniu 29 czerwca, w godz. 18:00-19:30 odbędzie się moderowane spotkanie dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkania będzie zaprezentowanie dotychczas wypracowanych rozwiązań projektowych.    Spotkanie odbędzie się na platformie elektronicznej. (Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy rzecznik@zdmk.krakow.pl w terminie do 28 czerwca 2021 – w tytule należy wpisać: ul. Niepokalanej Panny Marii – spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom w dniu 28 czerwca 2021).


3. W dniach 1 lipca i 8 lipca przewidziane są telefoniczne dyżury eksperckie. W dniu 1 lipca (czwartek) w godz. 10:00-12:00 i 15:00-17:00 oraz 8 lipca (czwartek) w godz. 15:00-17:00, pod nr tel. 12 616 7255

Bieżące informacje będą pojawiać się w miejskim serwisie o inwestycjach, pod linkiem: https://inwestycje.krakow.pl/investment/306 oraz na stronach zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

*Aktualizacja z 18 sierpnia br. – prace nad raportem z konsultacji społecznych trwają. Dokument zostanie opublikowany ok. 23 sierpnia br.

DRUKUJ
Wróc do głównej