BIP logo

Raport z konsultacji społecznych rozbudowy ul. Aleksandra Brücknera

W dniach 5 – 30 czerwca 2023 roku miały miejsce przeprowadzone przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa we współpracy z Firmą Inżynieryjną Techma konsultacje społeczne zadania pn. „Rozbudowa ul. Brücknera na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Marii Grzegorzewskiej”. Powstająca dokumentacja projektowa dotyczy inwestycji planowanej w Dzielnicy VIII Dębniki.

W ramach konsultacji mieszkańcy zapoznali się z dwoma wariantami propozycji realizacji inwestycji, jednym jako przebudowa ul. Brücknera w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową kanalizacji opadowej – realizowaną w oparciu o ustawę Prawo budowlane (pozyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych bez zastrzeżeń bądź ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę). Drugim jako realizacji zadania w formule rozbudowy ul. Brücknera o minimalnych wymiarach dopuszczalnych obowiązującymi przepisami z pełnowymiarowym chodnikiem, kanalizacją opadową – realizowaną w oparciu o specustawę drogową (pozyskanie decyzji ZRID – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej).

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu. Link do raportu [pdf].

Dalsze prace związane z realizacją zadania można śledzić na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie pod bezpośrednim linkiem dedykowanym dla zadania: https://inwestycje.krakow.pl/investment/1659

DRUKUJ
Wróc do głównej