BIP logo

Raport z konsultacji społecznych przebudowy al. Solidarności na odcinku od placu Centralnego do ul. Bulwarowej

W dniach 23 czerwca – 14 lipca 2023 roku miały miejsce przeprowadzone przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa we współpracy z Fundacją Optimum Pareto konsultacje społeczne zadania pn. „Przebudowa al. Solidarności na odcinku od placu Centralnego do ul. Bulwarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Powstająca dokumentacja projektowa dotyczy inwestycji planowanej w Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

W ramach konsultacji mieszkańcy zapoznali się z dwoma wariantami propozycji przeprowadzenia inwestycji. Wariant 1 zakłada zachowanie dwóch pasów ruchu na całej długości przebudowywanego odcinka drogi oraz przebudowę skrzyżowań i poszerzeń peronów przystankowych. Wariant 2 zakłada przebudowę układu drogowo-torowego z wyznaczeniem jednego pasa ruchu za pomocą metod organizacji ruchu drogowego wraz z przebudową skrzyżowań i poszerzeniem peronów przystankowych. Zgodnie z podjętymi ustaleniami na spotkaniach konsultacyjnych, nowy, tzw. wariant 3 zostanie opracowany w ramach nowej umowy i przedstawiony do opinii lokalnej społeczności.

Podsumowaniem konsultacji jest raport. W dokumencie ujęte zostały działania informacyjne podjęte podczas konsultacji oraz zgłoszone przez mieszkańców wnioski i uwagi.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu. Link do raportu [pdf].

Dalsze prace związane z realizacją zadania można śledzić na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie pod bezpośrednim linkiem dedykowanym dla zadania: https://inwestycje.krakow.pl/investment/961

DRUKUJ
Wróc do głównej