BIP logo

Raport konsultacji przebudowy schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą

W dniach 6-28 października 2022 roku odbyły się przeprowadzone przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa we współpracy z firmą projektową FP Projekt konsultacje społeczne zadania pn. „Przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą”. Powstająca wariantowa koncepcja dotyczy inwestycji planowanej w Dzielnicy IV Prądnik Biały.

Podsumowaniem konsultacji jest raport. W dokumencie ujęte zostały działania podjęte podczas konsultacji oraz zgłoszone przez mieszkańców wnioski i uwagi.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu. Link do raportu [pdf].

Dalsze prace związane z realizacją zadania można śledzić na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie pod linkiem: inwestycje.krakow.pl/investment/1360

DRUKUJ
Wróc do głównej