BIP logo

Przebudowa ul. Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta – raport z konsultacji

W dniach 19 września – 14 października 2022 roku odbyły się przeprowadzone przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa we współpracy z firmą projektową Techma konsultacje społeczne zadania pn. „Przebudowa ul. Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta”. Powstająca wariantowa koncepcja dotyczy inwestycji planowanej w Dzielnicy X Swoszowice.

Podsumowaniem konsultacji jest raport. W dokumencie ujęte zostały działania podjęte podczas konsultacji oraz zgłoszone przez mieszkańców wnioski i uwagi.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu. Link do raportu [pdf].

Dalsze prace związane z realizacją zadania można śledzić na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie pod linkiem: https://inwestycje.krakow.pl/investment/1346

DRUKUJ
Wróc do głównej