BIP logo

Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską a ul. Zamoyskiego w Krakowie

Na wrzesień planowane jest przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa spotkanie informacyjne z mieszkańcami i projektantami odnawianych schodów łączących ulicę Kalwaryjską z ulicą Zamoyskiego. Aktualnie zwycięski projekt jest konsultowany z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zgodnie z sugestią Konserwator w trakcie spotkania zostanie omówiony projekt oraz kolorystyka schodów. Natomiast realizacja prac będzie możliwa po uzgodnieniu projektu i zabezpieczeniu środków w budżecie Miasta Krakowa.

DRUKUJ
Wróc do głównej