BIP logo

Projekt rozbudowy ulicy Niepokalanej Panny Marii – raport z konsultacji

W dniach 28 czerwca do 23 lipca 2021 roku odbyły się konsultacje społeczne zadania pn. „Rozbudowa ul. Niepokalanej Panny Marii – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia”.

Podsumowaniem konsultacji jest raport. W dokumencie ujęte zostały podjęte działania oraz ich wyniki. Opisano proces konsultacji, podano wnioski i rekomendacje. Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu oraz załącznikami.

Raport
Załącznik Nr 1 – Przekroje typowe
Załącznik Nr 2 – Plan sytuacyjny

DRUKUJ
Wróc do głównej