BIP logo

Powstaje projekt rozbudowy ul. Chałubińskiego. Zapowiedź konsultacji społecznych

Przystępujemy do konsultacji społecznych opracowania projektowego dla zadania pn. „Przebudowa ul. Chałubińskiego – odcinek od ul. Szybisko do ul. Rymanowskiej”. Planowana inwestycja położona jest w południowej części Krakowa, w Dzielnicy X Swoszowice. Konsultacje rozpoczną się 30 marca, a zakończą 29 kwietnia 2022 roku.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań.

Zakres inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji robót budowlanych dla rozbudowy ul. Chałubińskiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i budową chodników na odcinku od ul. Szybisko do ul. Rymanowskiej wraz ze skrzyżowaniem Szybisko/Chałubińskiego.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

23 marca 2022 – zapowiedź konsultacji społecznych,
30 marca 2022 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
29 kwietnia 2022 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:

1. Formularz konsultacyjny

W dniach 30 marca – 29 kwietnia – udostępniony zostanie formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii. 

2. Spotkanie konsultacyjne

W dniu 6 kwietnia (środa) odbędzie się moderowane spotkanie on-line dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Jego celem będzie zaprezentowanie projektu rozbudowy ul. Chałubińskiego. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:30-19:00 na platformie elektronicznej.

Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: [email protected] w terminie do 6 kwietnia 2022, do godz. 12:00 – w tytule należy wpisać: Chałubińskiego – spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom najpóźniej w dniu 6 kwietnia 2022.

3. Dyżur telefoniczny 

Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie. W dniu 7 kwietnia (czwartek) w godz. 10:00-12:00 oraz w dniu 13 kwietnia (środa) w godz. 16:00-18:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowiehttps://inwestycje.krakow.pl/investment/1077  oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej