BIP logo

Powstaje koncepcja rozbudowy ul. Bolesława Śmiałego – zapowiedź konsultacji

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zadania pn. „Rozbudowa ul. Bolesława Śmiałego”. Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy VIII Dębniki. Konsultacje rozpoczną się 9 listopada, a zakończą 2 grudnia 2022 roku.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych. Zadanie swoim zakresem obejmuje opracowanie koncepcji dla zarurowania rowu melioracyjnego w ciągu ulicy Bolesława Śmiałego na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Czerną do zjazdu na obwodnicę. Nad zarurowanym rowem w zależności od wybranego wariantu zlokalizowany ma być ciąg pieszy asfaltowy lub chodnik.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych. Zadanie swoim zakresem obejmuje opracowanie koncepcji dla zarurowania rowu melioracyjnego w ciągu ulicy Bolesława Śmiałego na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Czerną do zjazdu na obwodnicę. Nad zarurowanym rowem w zależności od wybranego wariantu zlokalizowany ma być ciąg pieszy asfaltowy lub chodnik.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:
2 listopada (środa) – zapowiedź konsultacji
9 listopada (środa) – start konsultacji 
2 grudnia (piątek) – zakończenie konsultacji 

Formy konsultacji:
1. Formularz konsultacyjny
W dniach od 9 listopada do 2 grudnia – udostępniony zostanie formularz konsultacyjny służący zebraniu opinii. 

2. Spotkanie konsultacyjne 

W dniu 15 listopada (wtorek) odbędzie się moderowane spotkanie online dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkania będzie zaprezentowanie i omówienie wariantów koncepcji. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej zoom ZDMK pod adresem https://zoom.us/j/98818794278?pwd=S2h1c09PTTlMNHUvZXNEb1pBWFFhZz09 lub

https://bit.ly/konsultacje-Boleslawa-Smialego
Spotkanie będzie również transmitowane na profilu Facebook ZDMK https://facebook.com/zdmk.krakow

3. Dyżur telefoniczny
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie. W dniu 17 listopad (czwartek) w godz. 15:00-17:00 i w dniu 18 listopad (piątek) w godz. 10:00-12:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie https://inwestycje.krakow.pl/investment/1532 oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej