BIP logo

Ponowne konsultacje zmian organizacji ruchu na ul. Szczygla

Podajemy za Dzielnicą XIII Podgórze

Po raz kolejny zachęcamy mieszkańców, szczególnie ulicy Szczygla, do wyrażenia swojej opinii na temat planowanych na ulicy Szczygla zmian organizacji ruchu. Opinie i uwagi prosimy przesyłać do 11 stycznia 2019 roku.

W kwietniu 2018 roku, na wniosek mieszkańców, Rada Dzielnicy XIII podjęła uchwałę w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Szczygla w Krakowie (uchwała Nr LVI/638/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.). Uchwała była poprzedzona konsultacjami. W ich wyniku Rada w formie uchwały zawnioskowała do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie” o wprowadzenie strefy zamieszkania na ciągu tej ulicy z zastosowaniem znaku D-40 z wyznaczeniem miejsc do parkowania samochodów (po obydwu stronach ulicy przemiennie)”.

Na podstawie tej uchwały ówczesny ZIKiT opracował projekt organizacji ruchu. Niestety, ze względu na obowiązujące przepisy, wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Szczygla będzie się wiązało z dostosowaniem miejsc postojowych. Miejsca, w których mogą one pozostać zgodnie z obowiązującym prawem zostały zaznaczone na załączonym projekcie organizacji ruchu.

Mając na uwadze sytuację parkingową w tym rejonie oraz konsekwencje, które niesie ze sobą proponowana organizacja ruchu, ponownie zwracamy się do mieszkańców, szczególnie ulicy Szczygla, o wyrażenie w tej sprawie swojej opinii.

Opinie i uwagi prosimy przesyłać drogą mailową na adres rada@dzielnica13.krakow.pl, pocztą tradycyjną na adres Rynek Podgórski 1, pokój 12, 30-533 Kraków lub składać osobiście w Biurze Rady Dzielnicy XIII Podgórze. Termin składania uwag: do 11 stycznia 2019 r.

projekt-organizacji-ruchu-na-ul.-Szczygla

DRUKUJ
Wróc do głównej