BIP logo

Piąta edycja programu Nowa Huta dziś!

Cztery edycje Programu Nowa Huta dziś! są za nami, przed nami piąta. W ramach projektu wydano już 8 mln zł (w latach 2017-2020). W tym roku po raz kolejny na program zarezerwowano kwotę 2 mln zł.

Celem programu jest poprawa infrastruktury technicznej na obszarze pięciu dzielnic nowohuckich:
Dzielnica XIV Czyżyny,
Dzielnica XV Mistrzejowice,
Dzielnica XVI Bieńczyce,
Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie,
Dzielnica XVIII Nowa Huta.

W ramach programu remontowane są chodniki, drogi, wymieniane jest oświetlenie. Szczegółowe jego zasady określa uchwała Rady Miasta Krakowa.

Ostateczna lista zadań uchwalana jest bezpośrednio przez dzielnice i przekazywana do realizacji Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Zadania są wykonywane w danym roku kalendarzowym – należy pamiętać, że są to raczej drobniejsze remonty, nie wymagające projektu czy zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie.

Harmonogram:
– do 31 marca przyjmowanie zgłoszeń,
– do 20 kwietnia weryfikacja zadań przez ZDMK i przekazanie do właściwych Rad Dzielnic,
– do 10 maja ustalenie przez Rady Dzielnic list rankingowych,
– do 15 grudnia realizacja zadań.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety zamieszczonej poniżej lub otwarcie formularza w nowym oknie przeglądarki (link).

DRUKUJ
Wróc do głównej