BIP logo

Start konsultacji – Koncepcja dla połączenia ul. Przykopy z Beskidzką

Rozpoczynamy konsultacje społeczne zadania pn. „Budowa połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką – koncepcja” (Dzielnica XI Podgórze Duchackie). Konsultacje potrwają do 29 kwietnia 2022 roku.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań.

Zakres inwestycji obejmuje opracowanie wielowariantowej koncepcji dla budowy połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką z zapewnieniem prawidłowych warunków, odwodnienia, oświetlenia oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia, przedstawiającej analizę porównawczą wariantów wraz z propozycją optymalnego wariantu z punktu widzenia istniejących uwarunkowań.


Plansze z wariantami rozwiązań drogowych:
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Profil podłużny
Przekrój normalny

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

22 marca 2022 – zapowiedź konsultacji społecznych,
29 marca 2022 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
29 kwietnia 2022 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:

1. Formularz konsultacyjny
W dniach 29 marca – 29 kwietnia zachęcamy do wypełniania formularza konsultacyjnego, służącego zebraniu opinii:
Formularz w formacie docx.
Formularz w formacie pdf do edycji.

Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć:

  • na adres poczty elektronicznej [email protected] (w formie skanu/zdjęcia) lub
  • na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków lub
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – ul. Przykopy”.

2. Spotkanie konsultacyjne
W dniu 5 kwietnia odbędzie się moderowane spotkanie on-line dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Jego celem będzie zaprezentowanie projektu wielowariantowej koncepcji dla budowy połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:30-19:00 na platformie elektronicznej.

Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy [email protected] w terminie do 5 kwietnia 2022, do godz. 12:00 – w tytule należy wpisać: Przykopy – spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2022.

Nagranie ze spotkania konsultacyjnego w dniu 5 kwietnia 2022 roku: https://youtu.be/Zhg5GhKc7GA

3. Dyżur telefoniczny 
Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie. W dniu 12 kwietnia w godz. 10:00-12:00 oraz w dniu 19 kwietnia w godz. 16:00-18:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowiehttps://inwestycje.krakow.pl/investment/1205 oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej