BIP logo

Notatka z przebiegu spotkania konsultacyjnego ws. przebudowy schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską a ul. Zamoyskiego

W związku z wnioskiem ze spotkania z 14 czerwca 2019 r. z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie, w którym wzięli udział m.in. projektant, przedstawiali Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Krakowie, przedstawicie Zarządu Dróg Miasta Krakowa i radni Rady Miasta Krakowa, w dniu 5 września 2019 r. przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa zostało zorganizowane spotkanie konsultacyjne dla mieszkających w sąsiedztwie planowanej inwestycji „Przebudowy schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego w Krakowie”.

W spotkaniu, którego celem było zebranie uwag i opinii wzięli udział zarówno mieszkańcy, pomysłodawcy przebudowy schodów, autor projektu, jak i przedstawiciele jury konkursu architektoniczno-urbanistycznego, w którym wyłoniono projekt.

W trakcie spotkania konsultacyjnego przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, przypomnieli założenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego, w którym jako zwycięski wybrany został projekt z pracowni Arch_it Piotr Zybura. Podkreślono, że jednym z uwarunkowań realizacji koncepcji przebudowy schodów terenowych było zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych, stąd w zwycięskim projekcie znalazła się winda, jako rozwiązanie spełniające warunek dostępności.

Podczas spotkania projektant zaprezentował szczegółowo zakres założeń konkursu, jak również odpowiadał na pytania, jakie się pojawiły w dyskusji. Zgłoszono szereg spraw związanych z kwestiami mieszczącymi się w szerokim spektrum od kolorystki i nowej aranżacji przestrzeni planowanej po przebudowie schodów, przez potrzeby udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, po same przeprowadzenia przebudowy schodów i zmiany ich układu w przestrzeni. Wnoszono by przestrzeń przemodelować bez radykalnej zmiany, ale jednocześnie zapewnić więcej zieleni w tym miejscu.

W oparciu o rozstrzygnięty konkurs architektoniczno-urbanistyczny w dyskusji przytaczano również rozwiązania, jakie zastosowali w swoich koncepcjach projektów inni autorzy.

Organizatorzy poza dyskusją, jako formę zebrania opinii mieszkańców zaproponowali ankietę, w której zadano pytania o zasadność przebudowy schodów, o zamontowanie obok schodów windy oraz wyrażenie opinii ws. zaproponowanej w ramach konkursu architektoniczno-urbanistycznego kolorystki schodów.

Zebrane w 34 ankietach odpowiedzi wyrażają w większości opinie popierające przeprowadzenie prac w kształcie zaplanowanym w zaprezentowanym projekcie.

W ankietach udzielono następująco rozkładających się ilościowo odpowiedzi:
– 13 wypowiedzi by przebudować schody, umieszczając windę z zachowaniem zaproponowanej kolorystki,
– 8 wypowiedzi by przebudować schody, umieszczając windę, ale ze zmianą kolorystyki,
– 3 wypowiedzi by przebudować schody, bez windy i bez zmiany kolorystyki,
– 3 wypowiedzi by zastosować windę, ale bez przebudowy schodów i bez zmiany kolorystyki,
– 7 wypowiedzi odrzuciło zarówno przebudowę, montaż windy, jak i propozycję kolorystyki.

Najczęstszą uwagą dodaną opcjonalnie w ankietach było zastrzeżenie, co do zaproponowanej nowej kolorystyki przestrzeni.

W komentarzach opcjonalnie wpisanych w części ankiet wypowiedzi oscylowały od wyrażenia poparcia dla zaproponowanych rozwiązań, przez sugestie by schody poddać renowacji bez przebudowy, ale z usprawnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, po wnioski by w omawianej przestrzeni nic nie zmieniać. Wyrażone też opinie, że schody wymagają gruntownego remontu ze względu na ich stan. Jednocześnie proponowano by rozważyć windę skośną, lub umieścić ją między schodami, by nie sąsiadowała z oknami budynku przy ul. Zamoyskiego 61. Wątpliwości rodził też montaż kładki doprowadzającej do i od zaprojektowanej windy. Wnioski w zakresie kolorystki wyrażały wątpliwości ze względu na odcień barwy czerwonej, która w dotychczas pokazywanych różnych kopiach projektu oscylowała od czerwieni przez kolor ceglasty, co wzbudzało brak aprobaty.

Do Zarządu Dróg wpłynęło też pismo od właściciela dwóch posesji bezpośrednio sąsiadujących z planowaną inwestycją  (ul. Zamoyskiego 63, ul. Kalwaryjska 63), w której wyraża poparcie dla inwestycji, zarówno w aspekcie funkcji użytkowych dla mieszkańców, jak i walorów estetycznych.

Wszystkie uwagi ze spotkania zostały przekazane do projektanta celem rozważenia  możliwości wprowadzenia ich do projektu przebudowy schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską i ul. Zamoyskiego. Odpowiedź projektanta zostanie przedstawiona po jej wpłynięciu do Zarządu Dróg.

DRUKUJ
Wróc do głównej