BIP logo

Konsultacje społeczne regulaminu Budżetu Obywatelskiego

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa 4 lutego rozpoczął konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Konsultacje trwają do 1 marca 2019 r.

Zachęcamy do wyrażenia opinii.

Szczegóły trybu konsultacji, jak i formularze do zgłaszania uwag i propozycji zmian można kierować za pośrednictwem formularza w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca:

  1. pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków z dopiskiem „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego” (decyduje data stempla pocztowego),
  2. pocztą elektroniczną na adres: dialoguj@um.krakow.pl (skan uzupełnionego i podpisanego formularza) w tytule maila wpisując „Konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego”.

Więcej szczegółów: budzet.krakow.pl

DRUKUJ
Wróc do głównej