BIP logo

Konsultacje społeczne – podsumowanie 2022 roku

W 2022 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dla 8 zadań. W przypadku dwóch zadań konsultacje odbyły się na etapie przygotowania dokumentacji projektowej i dotyczyły:

– rozbudowy ul. Słońskiego do ul. Ćwikłowej,
– przebudowy ul. Chałubińskiego, od ul. Szybisko do ul. Rymanowskiej.

W przypadku pozostałych zadań konsultacjom poddane zostały zadania na etapie opracowania koncepcji i dotyczyły:

– budowy połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką,
– budowy drogi łączącej ul. Dietla z ul. Wrzesińską,
– przebudowy ul. Chałubińskiego, od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta,
– przebudowy schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą,
– rozbudowy ul. Borowinowej,
– rozbudowy ul. Bolesława Śmiałego.

W ramach procesów konsultacyjnych wykorzystano przede wszystkim takie formy dialogu, jak formularze konsultacyjne, spotkania online oraz dyżury telefoniczne.

Zbiorcza dokumentacja wideo ze spotkań konsultacyjnych dostępna jest na kanale YouTube Zarządu Dróg: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ3vPsQBL8lEj2PDuSAnYZ-15qg915u3n

DRUKUJ
Wróc do głównej