BIP logo

Konsultacje społeczne „Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących „Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”.

Celem konsultacji jest zaprezentowanie dotychczas przygotowanego projektu drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki w Czyżynach, zebranie opinii oraz wypracowanie propozycji wariantów dla zamierzenia inwestycyjnego. Ramy czasowe procesu konsultacji społecznych:

5 marca 2020 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych
12 marca 2020 r. – rozpoczęcie konsultacji 
3 kwietnia 2020 r. – zakończenie konsultacji
4 maja 2020 r. – przygotowanie raportu z konsultacji społecznych

Konsultacje zostaną przeprowadzone w 3 formach:

1. W dniach 12-19 marca udostępniony zostanie elektroniczny formularz konsultacyjny, służący zebraniu ogólnych opinii mieszkańców odnośnie zamierzania inwestycyjnego.
2. W dniach 16-20 marca odbędą się dwa grupowe  moderowane  warsztaty dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem warsztatów będzie zebranie opinii w zakresie różnych elementów planowanego zadania w oparciu o dotychczas przygotowane propozycje projektowe.
3. W ostatnim etapie odbędą się dyżury eksperckie w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, podczas których przyjmowane będą indywidualne wnioski mieszkańców.

DRUKUJ
Wróc do głównej