BIP logo

Powstaje koncepcja budowy drogi łączącej ulicę Dietla i Wrzesińską. Zapowiedź konsultacji społecznych

Przystępujemy do konsultacji społecznych opracowania koncepcji drogi gminnej klasy D łączącej ulicę Dietla z ulicą Wrzesińską. Konsultacje rozpoczną się 31 maja, a zakończą 24 czerwca 2022 roku.

Planowana inwestycja położona jest w Śródmieściu Krakowa, w Dzielnicy I Stare Miasto, na pograniczu z Dzielnicą II Grzegórzki. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań. Wielowariantowa koncepcja obejmuje sporządzenie opracowania dla budowy drogi gminnej łączącej ulicę Dietla z ulicą Wrzesińską na odcinku ok. 200 m, tj. od włączenia projektowanego odcinka drogi z ul. Dietla (w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu kolejowego) do rejonu kamienicy nr 11 przy ul. Wrzesińskiej. Celem wykonania koncepcji jest stworzenie dokumentacji zawierającej analizę rozwiązań projektowych, kosztów, jak i w skali trudności formalno-prawnych zadania, mającej na celu wybranie optymalnego wariantu rozpoczęcia procesu inwestycyjnego

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

24 maja 2022 – zapowiedź konsultacji społecznych,
31 maja 2022 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
24 czerwca 2022 – zakończenie konsultacji.

Formy konsultacji:

1. Formularz konsultacyjny

W dniach 31 maja – 24 czerwca – udostępniony zostanie formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii. 

2. Ankieta 

W dniach 1-10 czerwca udostępniona zostanie ankieta, służąca zebraniu opinii – oceny dla wyboru jednego z wariantów.

3. Spotkanie konsultacyjne

W dniu 2 czerwca (czwartek) odbędzie się moderowane spotkanie on-line dla mieszkańców z udziałem ekspertów.  Jego celem będzie zaprezentowanie i omówienie wariantów koncepcji. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej.

Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: konsultacje@zdmk.krakow.pl w terminie do 2 czerwca, do godz. 12:00 – w tytule prosimy wpisać: „Dietla-Wrzesińska – spotkanie”. Decyduje kolejność zgłoszeń. Do zgłaszających się osób link do spotkania będzie przesyłany na bieżąco. Spotkanie będzie transmitowane na profilu Facebook ZDMK (https://facebook.com/zdmk.krakow).

4. Dyżur telefoniczny 

Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie. W dniu 7 czerwca (wtorek) w godz. 10:00-12:00 i w godz. 15:00-17:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowieinwestycje.krakow.pl oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

DRUKUJ
Wróc do głównej