Konsultacje – budowa ulicy Iwaszki w Krakowie

W dniu 1 marca 2019 roku rozpoczną się konsultacje w sprawie budowy ulicy Iwaszki.

W ramach konsultacji zaplanowano spotkania z przedstawicielami Zarządu Dróg Miasta Krakowa i autorami koncepcji, na którym zostaną omówione proponowane rozwiązania. Spotkania odbędą się w następujących terminach:

 • 6 marca 2019 r. (środa) w Szkole Podstawowej Nr 109 przy ul. Mackiewicza 15, w godz. 17:00-19:00 (na terenie Dzielnicy IV),
 • 7 marca 2019 r. (czwartek) w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Strzelców 5a, w godz. 17:00-19:00 (na terenie Dzielnicy III).

Ponadto zaplanowano dyżury z projektantami, na których będzie można indywidualnie omówić opracowywaną koncepcję:

W ramach planowanej inwestycji ma zostać zbudowana ulica klasy Z (Iwaszki) od miejsca projektowanej według odrębnego opracowania rozbudowy al. 29 Listopada, do ul. Strzelców.

 • 13 marca 2019 r. (środa) w Radzie Dzielnicy III przy ul. Naczelnej 12, w godz. 11:00-13:00 i godz. 17:00-19:00,
 • 20 marca 2019 r. (środa) w Radzie Dzielnicy IV przy ul. Białoprądnickiej 3, w godz. 11:00-13:00 i godz. 17:00-19:00.

Projektowana droga ma przekrój jednojezdniowy dwupasowy o łącznej szerokości 7,0 m, jedynie przy włączeniu do al. 29 Listopada zaprojektowano drogę dwujezdniową rozdzieloną pasem zieleni o szerokości 3,5 m. Na długości projektowanej drogi zaprojektowano pasy o szerokości po 3,5 m oraz obustronne chodniki o szerokości 2,0 m i ścieżki rowerowe o szerokości 2,5 m. W ciągu drogi została zaprojektowana estakada nad ul. Meiera i ul. Powstańców oraz liniami kolejowymi nr 8 i 95 a także planowanymi przystankami szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA). Obiekt stanowi jezdnię o szerokości 7,0 m. Wzdłuż jezdni zaprojektowano obustronne chodniki o szerokości 2,5 m i ścieżki rowerowe o szerokości 2,0 m.

Zaprojektowano łącznik do ul. Felińskiego umożliwiający powiązanie z osiedlem „Gotyk” o długości ok. 200 m oraz łącznik z ul. Węgrzecką aż do skrzyżowania z ul. Meiera i ul. Batowicką o długości ok. 300 m. Łączniki krzyżują się z projektowaną ul. Iwaszki za pomocą ronda o średnicy zewnętrznej Dz=36,0 m. Projektowane łączniki stanowią drogę o szerokości 7,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,0 m .

Wzdłuż ul. Powstańców zaprojektowano dwa ronda. Jedno stanowi skrzyżowanie z ul. Batowicką oraz ul. Reduta a drugie, znajdujące się pod projektowaną estakadą, stanowi połączenie z ul. Strzelców. Rozbudowywany odcinek ul. Powstańców ma długość ok. 400 m. Droga pomiędzy rondami stanowi dwujezdniową drogę dwupasową o szerokości pasów ruchu po 3,5 m i 3,0 m z obustronnymi chodnikami. W ciągu ul. Strzelców zaprojektowano rondo stanowiące połączenie ul. Strzelców i projektowanej estakady oraz umożliwiające dojazd do ul. Powstańców a także do projektowanego dworca autobusowego.

Kwiecień 2020

pon wt śr czw pt sob nie
1
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
2
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
3
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
4
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
5
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
6
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
7
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
8
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
9
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
10
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
11
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
12
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
13
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
14
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
15
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
16
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
17
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
18
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
19
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
20
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
21
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
22
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
23
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
24
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
25
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
26
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
27
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
28
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
29
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”
30
 • Konsultacje społeczne “Budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”