BIP logo

Koncepcja rozbudowy ul. Starowolskiej – raport z konsultacji

W dniach 28 czerwca do 23 lipca 2021 roku odbyły się konsultacje społeczne zadania pn. “Opracowania wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Starowolskiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i budową chodników wraz z rozbudową skrzyżowania Starowolska – Leśna – 28 Lipca 1943”.

Podsumowaniem konsultacji jest raport. W dokumencie ujęte zostały podjęte działania oraz ich wyniki. Opisano proces konsultacji, podano wnioski i rekomendacje. Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu oraz załącznikami.

RAPORT
Załącznik Nr 1 – Plan sytuacyjny
Załącznik Nr 2 – Przekrój typowy

DRUKUJ
Wróc do głównej