BIP logo

Informacja dotycząca konsultacji społecznych projektu budowy drogi do planowanego Małopolskiego Centrum Nauki

Ze względu na stan epidemii w Polsce, Zarząd Dróg Miasta Krakowa nie jest w stanie przeprowadzić w zaplanowanych terminach kolejnych z założonych wcześniej form konsultacji społecznych.

W związku z tym poprzestaniemy na formach, które zostały uruchomione dotychczas, czyli formularzu ankiety, która będzie dostępny zgodnie z zapowiedziami do 3 kwietnia 2020 roku (link) i formularzu umożliwiającym zadanie pytań, który będzie dostępny do 27 marca 2020 roku (link).

Opinie zebrane w formularzu ankiety zostaną uwzględnione w raporcie z konsultacji społecznych. Natomiast na pytania zadane do 27 marca zostaną udzielone odpowiedzi. Zostaną one umieszczone na stronie razemwdialogu.pl w możliwie najkrótszym czasie i przed zakończeniem konsultacji społecznych.

W zakresie kierowanych do Zarządu Dróg wniosków w sprawie wydłużenia lub zawieszenia konsultacji społecznych informujemy, że nie możemy wydłużyć tego procesu ze względu na plan prac nad przygotowaniem projektu, do których jesteśmy zobligowani. Terminy prac Zarządu Dróg Miasta Krakowa muszą być skoordynowane z planowanym oddaniem do użytkowania inwestycji – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon. By uzyskać na początku 2021 roku niezbędną w dalszym planie projektowania decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) projektant musi otrzymać wytyczne z Zarządu Dróg (w tym te płynące z konsultacji) do 15 kwietnia 2020 roku. 

Niestety nic nie wskazuje na to, by zorganizowanie wcześniej zakładanych bezpośrednich spotkań było możliwe nie tylko do świąt Wielkanocnych ale w ogóle w kwietniu. W tej sytuacji przeniesienie konsultacji społecznych lub ich wydłużenie jest niemożliwe. 

Raz jeszcze prosimy o wykorzystanie obecności w domu i wzięcie udziału w konsultacjach społecznych z wykorzystaniem uruchomionych form za pomocą narzędzi elektronicznych. Wypowiedziane opinie i pytania zadane w formularzach zostaną potraktowane tak samo, jak gdyby byłyby one zebrane podczas warsztatów partycypacyjnych i dyżurów z ekspertami.

DRUKUJ
Wróc do głównej