BIP logo

Formularz pytań, dyżury eksperckie, Punkt Informacyjny

W ramach trwających konsultacji społecznych zadania pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury” został udostępniony formularz do zadawania pytań, ustalono terminy dyżurów telefonicznych oraz zaplanowano Punkt Informacyjny.                               

Formularz do zadania pytania

W dniach 10-14 maja udostępniony będzie formularz do zadawania pytań w zakresie zaprezentowanej koncepcji (wideo ze spotkania, które odbyło się 10 maja). Odpowiedzi na zebrane i pogrupowane pytania udzielone zostaną podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 11 maja, a także umieszczone na stronach: razemwdialogu.pl i zdmk.krakow.pl. Link do formularza: https://forms.gle/9h9iYvgmPtSqyuvDA

Dyżury telefoniczne

W dniach 12 i 13 maja odbędą się telefoniczne dyżury ekspercie z firmą Dakuzo Architektura & Branding. Pod dedykowanym numerem telefonu: 12 616 7255, będzie można uzyskać informację lub zadać pytania dotyczące propozycji wariantów zagospodarowania placu Nowego. Numer telefonu będzie czynny tylko w tych godzinach:
środa 12 maja w godzinach 10:00-12:00,
czwartek 13 maja w godzinach 15:00-17:00.

Punk Informacyjny

W dniach 11, 12 i 13 maja na placu Nowym pojawi się mobilny Punkt Informacyjny – będzie można zapoznać się z koncepcją zagospodarowania placu Nowego:
wtorek 11 maja w godzinach 13:00-17:00,
środa 12 maja w godzinach 10:00-14:00,
czwartek 13 maja 1 godzinach 10:00-14:00.

DRUKUJ
Wróc do głównej