BIP logo

Dzielnica I i VII. Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulicy Zwierzynieckiej-Kościuszki

Zapraszamy na spotkania informacyjne w formie dyżurów z udziałem przedstawicieli Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportu Altrans oraz Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Spotkania odbędą się w związku z planowaną przebudową ul. Kościuszki i ul. Zwierzynieckiej w Krakowie.

Podczas przebudowy ciągu ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej modernizacji ulegnie istniejący układ drogowo – torowy oraz towarzysząca infrastruktura techniczna. Zakres przebudowy obejmie również ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej obszary pętli tramwajowej “Salwator”, ul. Senatorskiej oraz DH Jubilat.

Spotkania informacyjne w Dzielnicy I odbędą się w następujących terminach:

26 lutego 2019 r. – w godz. 16:00 – 19:00
27 lutego 2019 r. – w godz. 10:00 – 14:00
Miejsce: siedziba Rady i Zarząd Dzielnicy I Stare Miasto, Rynek Kleparski 4 w Krakowie (II p.),

28 lutego 2019 r. – w godz. 16:00 – 19:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Smoleńsk 5 (sala 31, II p.).

Spotkania informacyjne w Dzielnicy VII odbędą się w następujących terminach:

11 lutego 2019 r. – w godz. 10:00 – 14:00
12 lutego 2019 r. – w godz. 16:30 – 19:30
13 lutego 2019 r. – w godz. 16:30 – 19:30
14 lutego 2019 r. – w godz. 9:00 – 13:00
Miejsce: siedziba Rady i Zarząd Dzielnicy VII Zwierzyniec, ul. Prusa 18 w Krakowie.

DRUKUJ
Wróc do głównej