BIP logo

Działania informacyjne Zarządu Dróg Miasta Krakowa

W Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, poza konsultacjami społecznymi prowadzone są działania informacyjne. Ta forma dialogu również skierowana jest do mieszkańców i przedsiębiorców w danym obszarze planowanego zadania inwestycyjnego. W ramach działań informacyjnych wykorzystywane są dwie formy kontaktu z interesariuszami, spotkanie informacyjne oraz zachęcenie do zgłoszenia uwagi za pośrednictwem formularzy „Zgłoś uwagę do inwestycji” w serwisie Inwestycje w Krakowie (inwestycje.krakow.pl).

W 2022 roku przeprowadzono 12 zadań z zainteresowanymi mieszkańcami. Były to:

– koncepcja przebudowy ul. Rzepakowej,
– podział przestrzeni dla pieszych i do parkowania na os. Centrum D,
– projekt rozbudowy ul. prof. Bochnaka,
– projekt modernizacji ul. Działkowej,
– koncepcja przebudowy i rozbudowy ul. Widłakowej oraz ul. Wielkanocnej,
– przebudowa ul. Królowej Jadwigi (od 2022 roku w realizacji fragment od ul. Jesionowej do ul. Robla),
– koncepcja budowy chodnika w ciągu ul. Chełmońskiego,
– koncepcja skrzyżowania ulic Sawiczewskich, Podgórki, Droga Rokadowa, Kuryłowicza i Landaua,
– koncepcja budowy chodnika na ul. Bogucianka,
– dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Łozińskiego i ul. Dybowskiego,
– dokumentacja projektowa węzła rozjazdów „Bagatela” oraz układu drogowo-torowego oraz przebudowy węzła Piłsudskiego,
– dokumentacja projektowa modernizacji ul. Potockiego.

Zbiorcza dokumentacja wideo spotkań informacyjnych w kanale YouTube Zarządu Dróg Miasta Krakowa: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ3vPsQBL8lG3DijCUHiy4oq4Krh3MdJU
Dokumentacja wideo spotkań z cyklu „Z Dziennika Budowy”: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ3vPsQBL8lEl8jOButXWAzgdzcixzsAC

DRUKUJ
Wróc do głównej