BIP logo

Start drugiego etap konsultacji dla linii tramwajowej do Mistrzejowic

Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz konsorcjum PPP Solutions Polska i Gülermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu informują o przystąpieniu do drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących „Budowy linii tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego”. Konsultacje rozpoczną się 16 sierpnia, a zakończą 10 września br. Pierwszy etap odbył w się w 2015 r.

W pierwszym etapie konsultacji, które odbyły się w 2015 roku – 63 proc. mieszkańców opowiedziało się za realizacją inwestycji. Wówczas ostatecznie zdecydowano się na wybór ok. 4,5-kilometrowej trasy, biegnącej niemal na całej długości wzdłuż istniejących ulic, przecinającej trzy istotne dla systemu komunikacyjnego Krakowa ronda i wpinającej się w istniejące torowisko do Nowej Huty na skrzyżowaniu ul. Meissnera i al. Jana Pawła II. 

W czasie drugiego etapu konsultacji mieszkańcy będą mogli zapoznać się z gotowymi rozwiązaniami projektowymi. Celem konsultacji jest zaprezentowanie uzgodnionych rozwiązań projektowych i ustalenie w jaki sposób mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców. W uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzonej analizie oraz w miarę posiadanych możliwości, zostaną one uwzględnione w projekcie, tak aby zabezpieczyć interesy zarówno mieszkańców, jak i Gminy Miejskiej Kraków. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony raport.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

 • 9 sierpnia 2021 – zapowiedź konsultacji społecznych,
 • 16 sierpnia 2021 – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
 • 10 września 2021 – zakończenie konsultacji społecznych.

Formy konsultacji:

 1. 16 sierpnia – 6 września – ankieta online służąca zebraniu opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy dostępna tutaj: https://forms.office.com/r/Tun5wkygx3 (ankieta dostępna jest też w języku angielskim: https://forms.office.com/r/EruEHxsvgw).
 2. Moderowane spotkania dla mieszkańców z udziałem ekspertów, których celem jest zaprezentowanie gotowych rozwiązań projektowych dla budowy Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zebranie uwag dotyczących dostosowania go do potrzeb mieszkańców:
  7 września 2021, godz. 17:00-19:00 – spotkanie online (Uwaga! Link umożliwiający udział w spotkaniu zostanie udostępniony publicznie z odpowiednim wyprzedzeniem).
  9 września 2021, godz. 17:00-19:00, Szkoła Podstawowa nr 64 ul. Sadzawki 1 – spotkanie stacjonarne (Uwaga! Ze względu na obostrzenia epidemiczne, w spotkaniu może wziąć udział maksymalnie 50 osób. Rejestracja na spotkanie będzie możliwa od 8 września od godz. 8:00 do 9 września do godz. 12:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. W wyznaczonym terminie wystarczy wysłać zgłoszenie e-mail zawierające imię i nazwisko uczestnika na adres [email protected]. Rejestracja będzie potwierdzana w wiadomości zwrotnej).
 3. Telefoniczne dyżury ekspertów pod numerem tel. 12 616 72 55
  8 września 2021, godz. 15:00-17:00
  10 września 2021, godz. 10:00-12:00

Bieżące informacje o inwestycji oraz o konsultacjach pojawią się na stronach www.tramwajdomistrzejowic.pl, www.zdmk.krakow.pl, www.razemwdialogu.pl oraz www.inwestycje.krakow.pl. Dodatkowo do dyspozycji mieszkańców od drugiej połowy czerwca br. jest infolinia, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod numerem tel. 722 22 00 88.

DRUKUJ
Wróc do głównej