BIP logo

Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo – rowerowej Podgórze Duchackie

Na zlecenie Zarząd Dróg Miasta Krakowa opracowywana jest koncepcja dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej Podgórze Duchackie” znajdującej się w południowej części Krakowa. Inwestycja obejmie rejon Piasków Wielkich, Kurdwanowa i Woli Duchackiej w Dzielnicy XI. Przewidywana długość wszystkich tras będzie mierzyć ponad 21 km.

Rys. orientacja inwestycji z podziałem na etapy

Zakres koncepcji, podzielonej na 8 etapów obejmuje projekt drogowy wraz z oznaczeniem elementów organizacji ruchu drogowego.

Podział poszczególnych odcinków jest następujący:
Etap I odcinek ul. Stanisława Stojałowskiego od skrzyżowania z ulicą Porucznika Halszki do skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki;
Etap II odcinek ulicy Porucznika Halszki od skrzyżowania z ul. Wincentego Witosa do skrzyżowania z ul. Stanisława Stojałowskiego;
Etap III ulica Witosa i ulica Nowosądecka od skrzyżowania z ul. Halszki do skrzyżowania z ul. Wielicką;
Etap IV odcinek ulicy Turowicza od skrzyżowania z ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej do połączenia z Trasą Łagiewnicką;
Etap V
odcinek ulicy Przyjaźni Polsko-Węgierskiej od skrzyżowania z ul. Puszkarską do skrzyżowania z ul. Turowicza;
Etap VI odcinek ul. Puszkarskiej od skrzyżowania z ul. Puszkarską boczną do skrzyżowania z ul. Walerego Sławka;
Etap VII odcinek ulicy Walerego Sławka od skrzyżowania z ul. Kamieńskiego do skrzyżowania z ul. Puszkarską;
Etap VIII odcinek przejścia przez park w rejonie obiektu handlowego – Galeria Bonarka.

W zakresie nawierzchni zalecono by nawierzchnię dróg rowerowych oraz ciągu pieszo-rowerowego wykonać z asfaltu modyfikowanego wbudowanego mechanicznie, natomiast chodnika z kostki betonowej bezfazowej. W miejscach przeplatania chodnika ze ścieżką rowerową oraz na dojazdach do skrzyżowań nawierzchnię ścieżki rowerowej należy wykonać w kolorze czerwonym. Rozdzielenie ścieżki rowerowej z chodnikiem należy wykonać dwoma rzędami kostki koloru czerwonego.

Poszczególne etapy omawiane podczas Audytu rowerowego dostępne są na stronach: http://mobilnykrakow.pl/audyty/

DRUKUJ
Wróc do głównej