BIP logo

Badanie opinii dla wariantów połączenia ul. Dietla i ul. Wrzesińskiej

W dniach 1-10 czerwca 2022 zachęcamy do wyrażenia opinii w krótkiej ankiecie oceniającej zaprojektowane w koncepcji warianty połączenia ulicy Dietla i ulicy Wrzesińskiej. Wynik ankiety zostanie wzięty pod uwagę podczas opracowania ostatecznych wersji rozwiązań drogowych budowy drogi łączącej ul. Dietla z ul. Wrzesińską w Krakowie.

Wypełnij ankietę.


Plany sytuacyjne dla wariantu nr IV oraz wariantu nr V.


Nagranie ze spotkania podczas, którego wykonawca opracowania opisuje warianty koncepcji (od minuty 3:30 do 11:15).


Opinia Zespołu Zadaniowego ds. niechronionych uczestników ruchu w mieście Krakowie.

DRUKUJ
Wróc do głównej