BIP logo

Trzy pętle w Dzielnicy 11

W dn. 29 maja 2019 r. odbyło się spotkanie informacyjne podsumowujące opracowaną na zlecenie Zarządu Dróg Miasta Krakowa koncepcję dla zadania pn.: „Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej Podgórze Duchackie”.

Podczas spotkania w Radzie Dzielnicy XI padła propozycja, by wnioski i uwagi do poszczególnych etapów zgłaszać przed planowanym na 10 czerwca posiedzeniem Komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy XI na adres e-mail: [email protected] Zapowiedziano, że podczas najbliższej Sesji Rady Dzielnicy w dn. 17 czerwca zostanie omówiony temat tras ciągu pieszo-rowerowego.

Inwestycja obejmie rejon Piasków Wielkich, Kurdwanowa i Woli Duchackiej w Dzielnicy XI. Przewidywana długość wszystkich tras, w trzech pętlach będzie mierzy ponad 21 km.

DRUKUJ
Wróc do głównej