BIP logo

Konsultacje – budowa ulicy Iwaszki w Krakowie. Odpowiedzi na pytania

W dniach 6 i 7 marca 2019 roku odbyły się dwa spotkania informacyjne w ramach konsultacji społecznych „Budowy ulicy Iwaszki”.

Wybrane zagadnienia poruszone podczas spotkań konsultacyjnych inwestycji „Budowa ulicy Iwaszki” w Krakowie:

 1. Gdzie można będzie znaleźć informacje nt. inwestycji budowa ulicy Iwaszki?
  Wszelkie informacje bieżące związane z realizacją będzie zamieszczane na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa: http://zdmk.krakow.pl i https://razemwdialogu.pl
 2. Jaki jest stan pozyskania decyzji środowiskowej dla przygotowywanej inwestycji?
  Wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska został złożony w grudniu 2018 r. Informacje będę zamieszczane na stronach http://zdmk.krakow.pl i https://razemwdialogu.pl
 3. Jaki jest plan zagospodarowanie przestrzennego na sąsiednich działkach?
  Dla obszaru Górka Narodowa – os. Gotyk aktualnie opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na stronach Wydziału Planowania Przestrzennego dostępna jest dokumentacja: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=81833
 4. Czy planowana inwestycja będzie się zbiegała w czasie z rozbudową al. 29 Listopada?
  W przypadku rozbudowy al. 29 Listopada wybrany został wykonawca inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj. Aktualnie inwestycja jest etapie zdobywania decyzji ZRID, która oczekiwana jest do końca roku 2019. Prace budowlane powinny się zacząć na początku roku 2020. Budowa potrwa około 2,5 roku. Natomiast finansowanie dla ul. Iwaszki znajduje się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kraków. Środki są zarezerwowane na lata 2021-2025, budowa to prawdopodobnie lata 2022-2024.
 5. Czy możliwe jest wprowadzenie drogi technologicznej na czas budowy ul. Iwaszki?
  Nie była brana pod uwagę droga technologiczna. Taka droga również wymagałaby zgody na zajęcie terenu przez poszczególnych właścicieli dziesiątek sąsiadujących nieruchomości.
 6. Czy dopuszczane były alternatywne przebiegi ulicy Iwaszki lub czy możliwe są korekty? Celem projektowanej ulicy jest skomunikowanie obszarów przez które przebiega z przystankiem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Przystanki SKA zostały wyznaczone przez projektantów kolejowych. Do tego miejsca został dostosowany projekt ul. Iwaszki.
 7. Kto zajmuje się nadzorem na pracami związanymi z parkingiem P&R przy przystanku kolejowego?
  Wydział Gospodarki Komunalnej UMK zajmuje się tematem parkingu P&R.
 8. Czy po zbudowaniu ul. Iwaszki nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Meiera (ograniczenie ruchu, nowe oznakowanie)?
  W zakresie organizacji ruchu odpowiada Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK. Jeśli zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu to celem będzie zapewnienie poprawy komunikacji.
 9. Co z planowaną linią tramwajową do Mistrzejowic?
  W zakresie opracowania budowy ul. Iwaszki znalazła się rezerwa pod przyszłą linię tramwajową.
 10. Czy ul. Węgrzecka zostanie poszerzona?
  Ulica Węgrzecka pozostaje w bieżącej szerokości. Przebudowa skrzyżowań i rozjazdów będzie zgodna z pracami realizowanymi przez PKP PLK.
 11. Jakie są wyniki obliczeń natężenia ruchu w rejonie planowanej ul. Iwaszki?
  Dane pozyskujemy z Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK.
 12. Jaki jest planowany dopuszczalny tonaż pojazdów a ul. Iwaszki?
  Tonaż pojazdów będzie zgodny z obowiązującymi przepisami dla danej kategorii drogi. Ruch ciężkich pojazdów nie będzie dopuszczony (poza wyłączeniami w związku z inwestycjami).
 13. Czy planowane jest ustawienie ekranów akustycznych?
  Na temat ekranów wypowie się w decyzji oceny oddziaływania na środowisko Regionalna Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 14. Czy planowana jest ochrona gatunkowa zwierząt i roślin na terenie planowanej ulicy?
  Podobnie, jak w przypadku ekranów, wypowie się na ten temat RDOŚ.

Jak zmienia się natężenie ruchu w mieście?

Formularz do składania uwag do projektu inwestycji został zamknięty w związku z zakończeniem konsultacji.


DRUKUJ
Wróc do głównej