BIP logo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie

Rozpoczynamy konsultacje społeczne zadania pn. Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury w ramach zadania Program Budowy Chodników.

Jedną z form konsultacji jest elektroniczna ankieta, do której wypełnienia zachęcamy.
Link do formularza:

https://krakow.typeform.com/to/DmqwYP2S

Celem konsultacji jest zebranie opinii, a następie zaprezentowanie propozycji koncepcji wielowariantowej dla zagospodarowania Placu Nowego, z założeniem, że zaproponowana koncepcja powinna w pełni wykorzystać i chronić wartości kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe przedmiotowego terenu. Wielowariantowa koncepcja będzie uwzględniała propozycję przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej i elementów małej architektury wokół placu.

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

1 kwietnia 2021 – rozpoczęcie konsultacji,
14 maja 2021 – zakończenie konsultacji,
14 czerwca 2021 – przygotowanie raportu z konsultacji społecznych.

Formy konsultacji:

1. W dniach 1-16 kwietnia udostępniony zostanie elektroniczny formularz ankiety, służący zebraniu opinii mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy.

2. W dniach 10 i 11 maja odbędą się moderowane spotkania dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkań będzie zaprezentowanie wyników ankiety oraz prezentacja propozycji wariantów koncepcji zagospodarowania Placu Nowego. Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na organizację otwartego spotkania, zostanie ono zrealizowane on-line z wykorzystaniem dostępnych aplikacji internetowych.

3. W dniach 12 i 13 maja przewidziane są telefoniczne dyżury eksperckie.

Bieżące informacje dostępne też będą w miejskim serwisie: www.inwestycje.krakow.pl.

DRUKUJ
Wróc do głównej